vrijdag 7 april 2017

Blended coaches en de professionele leergemeenschap - werkt dat?

De meeste scholen werken aan flexibel onderwijs met meer maatwerk en een grotere variatie aan werkvormen. Daarbij komt een bredere kijk op didactiek aan de orde en ook ict als logisch hulpmiddel komt vaak om de hoek kijken. Veel docenten beschikken nog niet over voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen om zelf tot andere onderwijsvormen te komen.
Hier hebben ze hulp bij nodig. We weten uit onderzoek dat de meest efficiënte manier van leren is om samen met collega’s stappen te maken: leren in een professionele leergemeenschappen.

Op de CVI-conferentie presenteerden ROC Midden Nederland en Deltion College twee voorbeelden van hoe dit op verschillende instellingen wordt aangepakt in de vorm van Blendit - en Blended Coaches.
De Blendit Coaches van Midden Nederland zijn docenten met de opdracht om op basis van een plan managers en docenten te begeleiden zodat digitale didactiek geïntegreerd. Blendit coaches ingezet om een impuls te geven aan blended onderwijs, digitale activerende didactiek en het digitaliseren van onderwijs. Zo kunnen zij helpen studiedagen te organiseren, workshops verzorgen, docententeams coachen of software vraagstukken uitzoeken.
Het Deltion gebruikt hun Blended Coaches als procesbegeleider in het ontwikkeltraject naar Blended Leren. Deze coaches zijn inspirator, de procesbegeleider voor teams in blended leren en expert in het verbinden van leerdoelen, didactische werkvormen en inzet van ICT en nieuwe media in het onderwijs. Tenslotte zijn ze ook adviseur in het maken van goede afwegingen bij de inzet van ICT in het onderwijs en de ontwikkeling van blended leren binnen de teams. Net als bij Midden Nederland zijn ook hier de coaches leraar.

Twee invalshoeken, die veel potentie hebben, maar ook tegen uitdagingen aanlopen.

Frans Schouwenburg van Kennisnet gaf aan dat Kennisnet binnenkort een Agenda ICT Bekwaamheid Leraren presenteert, waarin de domeinen die in de komende jaren van belang zijn worden toegelicht. Hiermee hebben bestuurders en schoolleiders een instrument in handen, waarmee beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. De vier aandachtsgebieden voor ICT Bekwaamheid zijn: Digitale geletterdheid, Vakinhoud, Organisatie en Professionalisering.

Op de CVI-conferentie werd de verbinding tussen droom en daad ofwel tussen ambitie en implementatie gelegd. In deze sessie de verbinding tussen de benodigde ICT-bekwaamheid en het werk dat ROC Midden Nederland en Deltion doen om dit te bereiken. We bespraken, naast de opbrengsten, ook de moeite die het kost om goede en vooral duurzame stappen te maken.

In een volle zaal discussieerden we aan de tafels over de ervaringen en wisselden ideeën uit om samen meer van collegiale coaching te kunnen profiteren.

Roc Midden Nederland – Kirsten Lyklama en Merel Nelemans
Deltion College – AnneMarie Versloot en JaapJan Vroom
Kennisnet – Frans Schouwenburg

De presentatie van Frans is hier te downloaden.
De presentatie van Midden Nederland vind je hier.
Meer info over de Blended Coaches van Deltion kun je vinden in mijn blog.Geen opmerkingen:

Een reactie posten