woensdag 5 april 2017

Gelderse samenwerking - A3

In een kleine, sfeervolle setting wordt verhaal gedaan van de samenwerking tussen negen Gelderse ROC's. In prentenboekvorm wordt een presentatie gegeven. In Gelderland willen de roc's topleraren hebben, leraren die onder andere heel goed overweg kunnen met ICT. 
In eerste instantie is gekeken hoe deze geweldige leraren gelokt kunnen worden. Er is daarvoor een kennisgroep geformeerd, met mensen uit de HAN (onder andere een lector ICT en leren). 
De Han stelde echter dat je niet moet lokken, maar moet opleiden. De vier magische middelen die de HAN hiervoor voorstelde zijn: de monitor, ict competentieprofiel, designteams en IXperium. 1. Eerst werd er met instellingen bekeken of ze zich konden vinden in het ICT competentie profiel dat ontwikkeld is. De ROC's zijn daarmee akkoord gegaan.
 2. Aan alle leraren is daarna het meetinstrument gestuurd. De instellingen gaan op teamniveau hun rapport ontvangen. Op basis daarvan bedenk je hoe je tot topleraren komt.
 3. Designteams bevatten onderzoekers van de HAN, opleiders uit lerarenopleiding van de HAN en leraren uit het ROC. 
 4. IXperium is de plek waar leraren terecht kunnen met vragen over ICT. Er zijn experts en middelen aanwezig.Hoe kan ik..., hoe moet ik...? Just in time bij vragen van leraren.
  Helaas hebben de Gelderse ROC's nog geen middelen om een IXperium in te richten. 
De Leijgraaf is ook aangesloten vanuit Brabant en heeft gepilot voordat de negen Gelderse ROC's echt begonnen. De Leijgraaf ging eerst uit van het idee van '1000 bloemen bloeien' maar kwam volgens eigen zeggen niet hoger uit dan een mager zesje. De Leijgraaf stelt dat het nu een 7,5 is geworden. 
De vier magische middelen worden als volgt bij de Leijgraaf ingezet:

 1. Weten waar je staat
  Uit de monitor kwam naar voren dat docenten bovengemiddeld didactisch willen experimenteren, maar ondergemiddeld met ICT. Binnenkort komt er een nieuw instrument van de HAN: XRay - om op persoonlijk niveau de opleidingsbehoefte bepalen.
 2. Plek waar je mensen moet laten spelen en experimenteren.  
  Hier vind je materialen en technieken om nieuwe werkvormen toe te passen, Uit alle sectoren zijn er voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn er experts die weten hoe je dit allemaal kunt gebruiken. Samen met de HAN is er een IXperium in Oss gemaakt, deze kan ook gebruikt worden als experimenteerruimte met groepen. 
 3. Je moet designteams hebben die nieuw onderwijs ontwerpen en maken.
  Een Designteam is een cocktail van docenten Leijgraaf, onderzoekers en lerarenopleiders van de HAN. Zij pakken de vraag op en maken er een onderzoeksvraag van. Docenten pitchen het plan en krijgen, indien gegund, 0,2 fte pp om aan het werk te gaan. Ze krijgen ook een onderzoeker van de HAN en een opleider van de lerarenopleiding van de HAN toegewezen. Al lopende het traject (nu derde jaar) zijn er ook steeds vaker studenten ingeschakeld om mee te werken of om mee te sparren. Uiteraard wordt er steeds teruggekoppeld met de vraagstellers. Binnen de designteams leren leraren leren onderzoekend te ontwerpen. Dit is een enorm pluspunt.
Meer informatie:

www.ixperium.nl
Presentatie topteacher: Klik hier


1 opmerking: